Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Harmonogram pracy PWD w Osinie

logotypy UE

HARMONOGRAM PRACY PWD NA LUTY 2021

Dni i godziny funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w Osinie

ZAJECIA DLA DZIECI - PWD Osina:

15.02.2021, poniedziałek - 13.00-17.00

16.02.2021, wtorek - 13.00-17.00

17.02.2021, środa - 13.00-17.00

18.02.2021, czwartek - 13.00-17.00

Czytaj więcej o: Harmonogram pracy PWD w Osinie

Działalność PWD Węgorza odwieszona! :)

logotypy UE

 

HARMONOGRAM PRACY PWD LUTY 2020

Dni i godziny funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w Węgorzy

ZAJECIA DLA DZIECI - PWD Węgorza

15.02.2021, poniedziałek - 13.00-17.00

16.02.2021, wtorek-13.00-17.00

17.02.2021, środa-13.00-17.00

18.02.2021, czwartek-13.00-17.00

Czytaj więcej o: Działalność PWD Węgorza odwieszona! :)

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13/7.6.1/2021

logotypy UE

 

1. Zamawiający udzielił zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

2. Postępowanie nie podlegało przepisom ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

3. Zamówienie udzielone zostało w ramach projektu pn. PWD w Gminie Osina: Kościuszki i Krzywice, nr projektu RPZP.07.06.00-32-K005/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

4. Zapytanie ofertowe opublikowane zostało na stronie internetowej zamawiającego www.awis.org.pl oraz na stronie Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl).

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie postępowania nr 13/7.6.1/2021

Przyjmiemy na staż konserwatora

ogloszenie staz konserwator

Przyjmiemy na staż konserwatora z możliwością zatrudnienia. 

Wymagania: 

 

- chęć do pracy

- podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie obsługi silników spalinowych,

- umiejętność obsługi towotnicy, smarowania maszyn, 

- umiejętność wymiany oleju w kosiarce spalinowej,  

- prawo jazdy kat B 

 

Mile widziane: 

- umiejętność obsługi elektronarzędzi i maszyn stolarskich

Czytaj więcej o: Przyjmiemy na staż konserwatora

Rozstrzygnięcie postępowania nr 12/7.6.1/2021

logotypy UE

Protokół z postępowania

Zapytanie ofertowe nr 12/7.6.1/2021
Remont świetlic wiejskich z przeznaczeniem na Placówki Wsparcia Dziennego
w Kościuszkach oraz Krzywicach

 

Zamawiający:
Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Inicjatyw Społecznych „AWIS”
Warnkowo 6, 72-200 Nowogard
tel. 607 315 490
e- mail: awis@awis.org.pl

 

1. Zamawiający udzielił zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

2. Postępowanie nie podlegało przepisom ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

3. Zamówienie udzielone zostało w ramach projektu pn. PWD w Gminie Osina: Kościuszki i Krzywice, nr projektu RPZP.07.06.00-32-K005/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

4. Zapytanie ofertowe opublikowane zostało na stronie internetowej zamawiającego www.awis.org.pl oraz na stronie Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl).

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie postępowania nr 12/7.6.1/2021

Zapytanie ofertowe nr 13/7.6.1/2021 Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania z przeznaczeniem do Placówek Wsparcia Dziennego w Kościuszkach oraz Krzywicach

logotypy UE

Warnkowo, dn. 05.02.2021

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Akademia Wspierania
Inicjatyw Społecznych „AWIS”
Warnkowo 6, 72-200 Nowogard
tel. 607 315 490
e- mail: awis@awis.org.pl  

 

 

Zapytanie ofertowe nr 13/7.6.1/2021
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania z przeznaczeniem
do Placówek Wsparcia Dziennego w Kościuszkach oraz Krzywicach

 

1. Zamawiający w odniesieniu do zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 000 zł netto udziela zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

2. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

3. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn. PWD w Gminie Osina: Kościuszki
i Krzywice
, nr projektu RPZP.07.06.00-32-K005/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

4. Zapytanie ofertowe opublikowane zostaje na stronie internetowej zamawiającego www.awis.org.pl oraz na stronie Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 13/7.6.1/2021 Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania z przeznaczeniem do Placówek Wsparcia Dziennego w Kościuszkach oraz Krzywicach