Projekt NOWE MOŻLIWOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Sprawozdanie z projektu

logotypy

Sprawozdanie

Projekt „Nowe możliwości” RPZP.07.01.00-32-K613/17 realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS w partnerstwie z Powiatem Goleniowskim realizowało od 01.11.2017r. do 30.06.2019r. projekt pn „Nowe Możliwości”. W ramach tego projektu celem głównym było podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 117 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, z powiatu goleniowskiego, kamieńskiego, gryfickiego i łobeskiego. Działania projektowe miały przyczynić się do poprawy sytuacji życiowej osób, których to wsparcie dotyczyło. Każdy uczestnik mógł skorzystać z dopasowanych do niego form wsparcia:

  1. diagnoza potrzeb i możliwości - indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego;
  2. działania psychologiczno-motywacyjne i wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności;
  3. szkolenia zawodowe – szkolenia bezpośrednio dopasowane do potrzeb Uczestników Projektu. Każda z osób biorących udział w szkoleniu otrzymywała stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, w kilku przypadkach zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, opłaconego Asystent Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
  4. staże zawodowe – umożliwiały zdobycie doświadczenia zawodowego. Szczególnie istotne dla osób, które uzyskały nowe uprawnienia takie jak np. Spawacz MAG 135, Operator koparko – ładowarki kl. III, operator wózków widłowych. Za udział w stażu Uczestnicy projektu otrzymywali stypendium, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, zwrot kosztów dojazdu na staż. Za organizację staży odpowiedzialny był partner projektu – Powiat Goleniowski.
  5. pośrednictwo pracy – wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienie, powrotu na rynek pracy;

 

Czytaj więcej o: Sprawozdanie z projektu