Informacje o projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Placówka Wsparcia Dziennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

Informujemy, że Zarząd Powiatu Goleniowskiego podjął uchwałę, którą wyznaczył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie jako miejsce, w który zostanie utworzona Placówka Wsparcia Dziennego w Nowogardzie. Z przyczyn technicznych nie było możliwe utworzenie placówki w budynku byłego hotelu "CISY".
W ramach projektu pn. Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim ,Czwarte piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" umowa nr RP2P.07.06.00-32-K008/18 w ramach dzialania 7.6 z RPO WZ, pomieszczenia wyznaczone pod działalność PWD zostaną wyremontowane, doposażone i częściowo dostosowane do osób niepełnosprawnych (podest ruchomy dla ON, łazienka dostosowana do ON).
W ramach projektu utworzone zostaną 3 placówki. Placówka Wsparcia Dziennego w Osinie funkcjonować będzie w świetlicy wiejskiej w Osinie, natomiast Placówka w Węgorzach w świetlicy wiejskiej w Węgorzach.
Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Stowarzyszenie AWIS, a partnerami Powiat Goleniowski oraz Gmina Osina.

 

Spotkanie grupy sterującej - Placówki Wsparcia Dziennego

Dnia 27 sierpnia odbyło się kolejne sportanie Grupy Sterującej dotyczące postępów realizacji projektu pn. " Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina". W spotkaniu uczestniczyli przedstawicielie Lidera oraz Partnerów - Powiatu Goleniowskiego oraz Gminy OSINA. Celem spotkania było omówienie postępów realizacji projektu, określenie napotkanych problemów, ustelenie zasad zarządzania projetem.  

Czytaj więcej o: Spotkanie grupy sterującej - Placówki Wsparcia Dziennego

Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina

czas trwania: 01-06-2019 do 30-06-2022

Cel główny: Poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania gospodarstw domowych min. 40 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt  zakłada kompleksową i indywidualną  formę wsparcia dla 40 rodzin z terenu Powiatu Goleniowskiego osoby:40 dorosłych i 60 dzieci w wieku 6-18 lat, objętych wsparciem w ramach 3 Placówek Wsparcia Dziennego, w tym: 10 dzieci z pieczy zastępczej, min.3 dzieci ON.

Zadania realizowane w projekcie: wsparcie rodzin przez pedagoga rodzinnego pełniącego rolę wsparcia prewencyjnego i doradczego/ poradniczego wobec zagrożenia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i wsparcia powrotu dzieci z pieczy do domu. 

Czytaj więcej o: Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina

Placówka wsparcia dziennego – miejsce przyjazne dzieciom i rodzinom

grafikaCzym jest placówka wsparcia dziennego? To miejsce utworzone z myślą o wspieraniu dzieci oraz ich złożonego systemu rodzinnego. Placówka taka zapewnia przede wszystkim:
- pomoc dziecku w nauce,
- organizację czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych, rozwój zainteresowań dziecka,
- stałą pracę z rodziną dziecka.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

1. opiekuńczej, w tym w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,

2. specjalistycznej, np. świetlica socjoterapeutyczna,

3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Czytaj więcej o: Placówka wsparcia dziennego – miejsce przyjazne dzieciom i rodzinom