Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rekrutacja do projektu Brawo TY

plakat brawo tyOsoby zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy o zgłoszenie się do biura projektu Nowogard, ul. Boh Warszawy 34/4,

lub skontaktowanie się ze specjalistą ds. rekrutacji:  tel. 607 315 490, e-mail: awis@awis.oeg.pl ,

lub pobranie formularza zgłoszeniowego i ośwaidczenia i dosarczenie do biura projektu. 

DO POBRANIA: 

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie

Projekt adresowany jest do 60 os.(14K) młodych w wieku 18-29 lat, z terenu pow. goleniow. (OW), woj.zach-pom(wzp) (zg.z KC), kategorii NEET: znaj.się w trud.sytuacji na r.pracy; 50 os.biernych zawodowo oraz 10 os. pracujących ( zatr.w ramach umów cyw-prawnych, kt. m-czne zarobki nie przekraczają wysok. min. wynagrodzenia/ zatr. w oparciu o stos. cywilnoprawny regulowany jest ust. z dnia 23.04.1964 r. - KC- Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn.(ubodzy pracujący lub zatrudnieni na umowy krótkoterminowe). 

Wszytskie osoby z grupy docelowej opuściły(do 2 lat po opuszczeniu): pieczę zastępczą lub młodzieżowe ośrodki wych. i młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub specjalne, ośrodki szkolno-wych. i specjalne ośrodki wychowawcze lub zakład karny lub areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich lub zakończyły naukę w szkole specjalnej. Wśród nich będzie15 os. ON.(25 % GD-KRYT.PREM) (12 w st, lekkim ,3 umiarkow.)