Postęp realizacji projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Pośrednictwo pracy oraz wsparcie trenera aktywności dla uczestników projektu BRAWO TY

Informujemy, że uczestnicy projektu BRAWO TY mogą korzystać z usług pośrednika pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14:00 w biurze projektu przy ul. Boh Warszawy 34/4 w Nowogardzie. Osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie mają możliwość skorzystać również z usług trenera aktywności od poniedziałku do piątku w tym samych godzinach w biurze projektu. Po godzinie 14.00 obie formy wsparcia świadczone są w miejscach wskazanych przez uczestników projektu.

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku, proszone są o zgłoszenie potrzeby kontaktu z pośrednikiem pracy i/lub trenerem aktywności zawodowej.

Plakat Brawo TY

Harmonogram działań projektowych lipiec-wrzesień 2019

Plakat Brawo TYRekrutacja uczestników – projekt BRAWO TY

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do projektu BRAWO TY. Projekt adresowany jest do mieszkańców Powiatu Goleniowskiego, w tym do osób do 29 roku życia, które w okresie 2 lat od przystąpienia do projektu opuściły:
- pieczę zastępczą
lub
- młodzieżowe ośrodki wych. i młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub specjalne, lub
- ośrodki szkolno-wych. i specjalne ośrodki wychowawcze,
lub
- zakład karny lub areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich,
lub
- zakończyły naukę w szkole specjalnej.

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@awis.org.pl
tel. 607 315 490