Informacje o projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacje o projekcie BRAWO TY

plakat Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych realizuje projekt pn. „Brawo TY”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, działanie 1.3.  

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, z terenu woj. Zachodniopomorskiego, kategorii NEET: 50 osób biernych zawodowo oraz 10 os. pracujących  (zatr.w  ramach umów cyw-prawnych, kt. m-czne zarobki nie przekraczają wysokości min. wynagrodzenia/ zatr. w oparciu o stos. cywilnoprawny  lub zatrudnieni na umowy krótkoterminowe), które opuściły (do 2 lat po opuszczeniu): pieczę zastępczą lub  młodzieżowe ośrodki wych. i młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub specjalne ośrodki szkolno-wych. i specjalne ośrodki wychowawcze lub zakład karny lub areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich   lub zakończyły naukę w szkole specjalnej. 

Szczególny nacisk zostanie położony na zwiększ. zasięgu oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy na rzecz osób młodych, poprzez aktywizację osób, które. nie są zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia z dostosowaniem wsparcia do potrzeb osób młodych, biernych zawodowo adekwatnych do specyfiki lokalnego rynku pracy oraz ubogich pracujących.

  

Podejmowane będą następujące działania:

 

Czytaj więcej o: Informacje o projekcie BRAWO TY

Zapraszamy do udziału w projekcie Brawo TY

Plakat Brawo TY

 

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Goleniowskiego do udziału w projekice BRAWO TY. Projekt adresowany jest do osób do 29 roku życia,  które w okresie 2 lat od przystąpienia do projektu opuściły: 

- pieczę zastępczą 
lub 
- młodzieżowe ośrodki wych. i młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub specjalne, lub 
- ośrodki szkolno-wych. i specjalne ośrodki wychowawcze, 
lub
- zakład karny lub areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich, 
lub 
- zakończyły naukę w szkole specjalnej
.