Zapytania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rozstrzygnięcie postępowania

logotypy UE

Rozsztrzygnięcie postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia dotyczącego sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach projektu pn. „PWD w gminie Osina: Kościuszki i Krzywice”, projekt nr RPZP.07.06.00-32-K005/20

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie postępowania

logotypy UE

Rozstrzygnięcie postępowania w ramach zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia dotyczącego sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach projektu pn. „Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: Czwarte Piętro  
w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina”, projekt nr RPZP.07.06.00-32-K008/18 

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie postępowania

Zamówienie dotyczące sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych do Placówek Wsparcia Dziennego w Nowogardzie, Osinie oraz Węgorzy

logotypy UE

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia dotyczącego sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych
w ramach projektu pn. „Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: Czwarte Piętro w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina”, projekt nr RPZP.07.06.00-32-K008/18

 

Zamawiający udziela zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostępne na stronie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12) - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)  

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn. „Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: Czwarte Piętro w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina”, projekt nr RPZP.07.06.00-32-K008/18. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  

 

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.awis.org.pl oraz na Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Czytaj więcej o: Zamówienie dotyczące sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych do Placówek Wsparcia Dziennego w Nowogardzie, Osinie oraz Węgorzy

Zamówienie dotyczące sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych do Placówek Wsparcia Dziennego w Kościuszkach oraz Krzywicach

logotypy UE

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia dotyczącego sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych
w ramach projektu pn. „PWD w gminie Osina: Kościuszki i Krzywice”, projekt nr RPZP.07.06.00-32-K005/20

 

Zamawiający udziela zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostępne na stronie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12) - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)  

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn. „PWD w gminie Osina: Kościuszki i Krzywice”, projekt nr RPZP.07.06.00-32-K005/20. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  

 

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.awis.org.pl oraz na Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Czytaj więcej o: Zamówienie dotyczące sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych do Placówek Wsparcia Dziennego w Kościuszkach oraz Krzywicach

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

logotypy UE

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia dotyczącego sukcesywnego zakupu oleju napędowego do samochodów FORD TRANSIT w ramach projektu pn. Szereg Pomocy  - ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie, nr postępowania BK/SZP/11/2021 

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie ogłoszenia

Zamówienie dotyczące sukcesywnego zakupu oleju napędowego do samochodów FORD TRANSIT, nr postępowania BK/SZP/11/2021

logotypy UE

Zamawiający w odniesieniu do zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 000,00 zł netto udziela zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostępne na stronie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12) - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)  

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24).   

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn. “Szereg Pomocy” - ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie, projekt nr RPZP.07.02.00-32-K004/19. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.awis.org.pl oraz na Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl).   

Czytaj więcej o: Zamówienie dotyczące sukcesywnego zakupu oleju napędowego do samochodów FORD TRANSIT, nr postępowania BK/SZP/11/2021