Zapytania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rozstrzygnięcie postępowania

logotypy UE

Rostrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu wraz z dostawą urządzeń i akcesoriów stolarskich do szkoleń w warszatach praktycznej nauki zawodu 
w ramach projektu “Szereg Pomocy - ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie”, projekt nr RPZP.07.02.00-32-K004/19

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wraz z dostawą urządzeń i akcesoriów stolarskich do szkoleń w warsztatach praktycznej nauki zawodu w ramach projektu “Szereg Pomocy - ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie”, projekt nr RPZP.07.

Rozstrzygnięcie postępowania

logotypy UE

Rozsztrzygnięcie postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na zakup materiałów do szkoleń w warsztatach praktycznej nauki zawodu
w ramach projektu “Szereg Pomocy - ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie”, projekt nr RPZP.07.02.00-32-K004/19

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup materiałów do szkoleń w warsztatach praktycznej nauki zawodu w ramach projektu “Szereg Pomocy - ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie”

logotypy UE

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup materiałów do szkoleń w warsztatach praktycznej nauki zawodu
w ramach projektu “Szereg Pomocy - ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie”, projekt nr RPZP.07.02.00-32-K004/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało na stronie Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz www.awis.org.pl.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu na zakup materiałów do szkoleń w warsztatach praktycznej nauki zawodu w ramach projektu “Szereg Pomocy - ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie”

Rozstrzygnięcie postępowania

logotypy UE

Rozsztrzygnięcie postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia dotyczącego sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach projektu pn. „PWD w gminie Osina: Kościuszki i Krzywice”, projekt nr RPZP.07.06.00-32-K005/20

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie postępowania

logotypy UE

Rozstrzygnięcie postępowania w ramach zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia dotyczącego sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach projektu pn. „Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: Czwarte Piętro  
w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina”, projekt nr RPZP.07.06.00-32-K008/18 

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie postępowania