Zapytania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na świadczenie usług poradnictwa prawnego, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na świadczenie usług poradnictwa prawnego,
w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego w ramach projektu pn. "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: Czwarte Piętro w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79100000-5 Usługi prawnicze

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługę poradnictwa prawnego,
w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego w ramach projektu pn. "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: Czwarte Piętro w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem  usługi  jest pomoc prawna polegająca w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, jak i pomoc  w przygotowaniu pism
w imieniu uczestników projektów.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na świadczenie usług poradnictwa prawnego, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego

rozstrzygnięcie postępowania

logotypy UE

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na zakup oleju napędowego ON wraz z płynem AdBlue oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów Ford, oraz paliwa i płynów eksploatacyjnych, gazu w butli do maszyn i sprzętu wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Szereg Pomocy – ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Rozstrzygnięcie

Nie wybrano żadnej oferty.

Nie złożono żadnej oferty 

Czytaj więcej o: rozstrzygnięcie postępowania

aktualizacja zapytania ofertowego

logotypy UE

UWAGA!

Treść zapytania ofertowego z dnia 22.06.2022 r. na wykonanie zamówienia na zakup oleju napędowego ON wraz z płynem AdBlue oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów Ford, oraz paliwa i płynów eksploatacyjnych, gazu w butli do maszyn i sprzętu wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Szereg Pomocy – ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 została zmnieiona. 

Czytaj więcej o: aktualizacja zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

logotypy UE

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na zakup oleju napędowego ON wraz z płynem AdBlue oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów Ford, oraz paliwa i płynów eksploatacyjnych, gazu w butli do maszyn i sprzętu wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Szereg Pomocy – ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Podstawa prawna: zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


Zapytanie ofertowe opublikowane zostało na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.awis.org.pl oraz w Bazie Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie postępowania

logotypy UE

Rostrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu wraz z dostawą urządzeń i akcesoriów stolarskich do szkoleń w warszatach praktycznej nauki zawodu 
w ramach projektu “Szereg Pomocy - ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie”, projekt nr RPZP.07.02.00-32-K004/19

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wraz z dostawą urządzeń i akcesoriów stolarskich do szkoleń w warsztatach praktycznej nauki zawodu w ramach projektu “Szereg Pomocy - ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie”, projekt nr RPZP.07.