Informacje o projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt pn. Nowe pracownie w Szeregu Pomocy


Celem projektu jest wsparcie instytucji wspierających osoby zagrozożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie pracowni krawieckiej oraz pracowni ogrodniczej w ramach Szeregu Pomocy - ośrodka wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Warnkowie, k. Nowogardu. 

W ramach powstałych pracowni wsparciem w postacji usług aktywizacji społecznej oraz zawodowej objętych zostanie 40 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym 4 osoby z niepełnosprawnością. 

Ogrodnictwo społeczne to przede wszystkim sposób na bliski kontakt z naturą, która jest „towarem” deficytowym. Umożliwia uprawę i/lub podziwianie ulubionych gatunków ozdobnych roślin, warzyw, ziół, bez konieczności posiadania własnej działki czy choćby balkonu. W miarę potrzeby daje możliwość ucieczki od zgiełku lub spotkań z ludźmi. To forma hortierapii i aktywizacji ruchowej, szansa na podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu m.in. ogrodnictwa, architektury, ekologii, gotowania. W ramach projektu można wziąć udział w organizowanych wydarzeniach np. kulturalnych, można je także zainicjować, pokazać swoje umiejętności, podzielić się wiedzą i doświadczeniem. W takim ogrodzie każdy może także wyprawić przyjęcie czy zorganizować warsztaty integracyjne. Takim miejscem jest również pracownia szycia, która daje opcje integracji i włączania uczestników projektu w kreowane pomysły /akcje.

W ramach projektu można również skorzystać ze szkoleń/staży zawodowych, które kończą się nabyciem kwalifikacji lub kompetencji, wsparcia pośrednika pracy, doradcy zawodowego, psychologa, dietetyka. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 - 31.03.2023 r. 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu Nowe pracownie w Szeregu Pomocy wynosi 986 804,62 zł i udzielona jest z następujących źródeł: 

  • ze środków europejskich w kwocie 838 783,92 zł 
  • ze środków dotacji celowej w kwocie 98 680,46 zł
  • wkład własny w kwocie 49 340,24 zł. 

 

plakat projektuplakat projektu