STOWARSZYSZENIE AWIS

Oferty pracy

Artykuły

Stowarzyszenie AWIS zatrudni osobę na stanowisko pracownik biurowy - rekruter

pracownik biuroy


Stowarzyszenie AWIS zatrudni osobę na stanowisko pracownik biurowy - rekruter

Wymagania: - wykształcenie wyższe, mile widziane doradztwo zawodowe - prawo jazdy kat b, - biegła umiejętność obsługi komputera: MS Word, Excel, Power point, - systematyczność, skrupulatność, - dynamika pracy, - wysoka kultura osobista, - komunikatywność.

Czytaj więcej o: Stowarzyszenie AWIS zatrudni osobę na stanowisko pracownik biurowy - rekruter

Stowarzyszenie AWIS zatrudni doradcę zawodowego

 rekrutacja doradca

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS zatrudni Doradcę Zawodowego

 Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie, mile widziana specjalność z doradztwa zawodowego, lub studia podyplomowe z doradztwa zawodowego,

- mile widziane doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy,

- biegła obsługa komputera i oprogramowania biurowego,

- umiejętność tworzenia Indywidualnych Planów Działania,

- umiejętność stosowania narzędzi do badania predyspozycji zawodowych, 

- bardzo dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- bardzo dobra znajomość lokalnego rynku pracy,

- prawo jazdy i własny samochód,

Czytaj więcej o: Stowarzyszenie AWIS zatrudni doradcę zawodowego

Przyjmiemy na staż konserwatora

ogloszenie staz konserwator

Przyjmiemy na staż konserwatora z możliwością zatrudnienia. 

Wymagania: 

 

- chęć do pracy

- podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie obsługi silników spalinowych,

- umiejętność obsługi towotnicy, smarowania maszyn, 

- umiejętność wymiany oleju w kosiarce spalinowej,  

- prawo jazdy kat B 

 

Mile widziane: 

- umiejętność obsługi elektronarzędzi i maszyn stolarskich

Oferta pracy Socjoterapeuta do Placówek Wsparcia Dziennego

logotypy ue

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00 poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

 

Socjoterapeuta

 

Poszukujemy osób, które

-posiadaja wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe z zakresu sojoterapii, 

- posiada min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym min. 2 lata w prowadzeniu socjoterapii, 

-cechują się empatią i zamiłowaniem do pracy z ludźmi,

- są zaangażowane, rzetelne i odpowiedzialne,

- są gotowe pracować w godzinach popołudniowych

 - posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

- nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadają nieposzlakowaną opinię.

 

Oferujemy:

- umowę o pracę,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- pracę pełną wyzwań zawodowych

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych mailowo na adres: biuro@awis.org.plw tytule: Socjoterapeuta , lub osobiście Warnkowo 6a, 72-200 Nowogard, do dnia 21.02.2020r., do godziny 15.00.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 607 315 490 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami

 

Oferta pracy - Doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS zatrudni Doradcę Zawodowego

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie, mile widziana specjalność z doradztwa zawodowego, lub studia podyplomowe z doradztwa zawodowego,

- min 2 lata doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy,

- biegła obsługa komputera i oprogramowania biurowego,

- umiejętność tworzenia Indywidualnych Planów Działania,

- umiejętność stosowania narzędzi do badania predyspozycji zawodowych, 

- bardzo dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- bardzo dobra znajomość lokalnego rynku pracy,

- prawo jazdy i własny samochód,

 

Czytaj więcej o: Oferta pracy - Doradca zawodowy

Informacja do oferty pracy Pedagog Rodzinny

Oferta pracy Pedagog rodzinny
 
Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Art. 26. 1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
pkt 2. w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
 
W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.