Informacje o projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacje o projekcie

mamy plakat

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS, w ramach realizowanego projektu „TIK-TAK” pragnie zaprosić wszystkie osoby, szczególnie w wieku 50+ oraz osoby niepełnosprawne, chętne do poniesienia swoich umiejętności w zakresie obsługi komputera, do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym.

Szkolenie odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez organizatora, możliwe najbliższym miejscu zamieszkanai uczestników.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku (możliwe są też zajęcia sobotnie) w godzinach 9-18 w wymiarze 5 godzin dydaktycznych dla grupy, szczegółowy harmonogram zajęć dla każdej z grup  opracowany zostanie indywidualnie, po skompletowaniu wymaganej ilości uczestników. Dla każdej z grup zaplanowane jest średnio 50 godzin zajęć (10 dni szkoleniowych). Dla uczestników zapewnione zostaną upominki i materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas zajęć.

Wszystkie szkolenia realizowane spełniają Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, zgodny z nowelizacją europejskich ram kompetencji cyfrowych -DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use.