Biofeedback

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Terapia Biofeedback

biofeedbackBIOFEEDBACK

Jest nieinwazyjną metodą terapii, która polega na monitorowaniu przez specjalne urządzenia zmian fizjologicznych zachodzących w organizmie.

Celem terapii Biofeedback jest rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu można kontrolować niektóre funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można zapanować (np. napięcie mięśniowe).

Biofeedback ma dużą wartość terapeutyczną i w przypadku wielu jednostek chorobowych może być stosowany zamiennie z farmakologią lub ją uzupełnić.

Z opinii specjalistów wynika, że w pracy z dziećmi BIOFEEDBACK jest dużym wsparciem dla poprawy jakości wielu funkcji poznawczych.

Jest to bardzo popularyzowana w Polsce metoda najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie neuromodulacji, psychofizjologii i pedagogiki w zakresie neuroregulacji, oraz terapii dysleksji, APD, ADHD, Sensomotoryki.

Naszą ofertę terapii Biofeedback dedykujemy:

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SENIORÓW

 • z zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • z zespołem Aspergera, Autyzmem,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • z zaburzeniami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia),
 • posiadających stan lękowe, wysoki poziom stresu,
 • wypalonych zawodowo,
 • z zaburzeniami nastroju,
 • posiadających zaburzenia związane z pamięcią,
 • chcących zainwestować w swój rozwój,
 • z zaburzeniami mowy (np. problem z jąkania),
 • z zaburzeniami snu,
 • po urazach głowy, udarach mózgu,
 • z ADHD,
 • z tremą i nadwrażliwością,
 • z nadmierną agresją.

 

Czytaj więcej o: Terapia Biofeedback