Nasz projekt pn. Szereg Pomocy dla Rodzin w Gminie Osina został oceniony najwyżej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2024

lista 1

 

Z dumą informujemy, że nasz projekt pn. "Szereg pomocy dla rodzin w Gminie Osina" znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej i został rekomendowany do dofinansowania.
Projekt zakłada wsparcie dla rodzin z dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze z Gmina Osina
W ramach projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie zatrudniony zostanie dodatkowy asystent rodziny, utworzony zostanie Klub rodzinny oraz Grupa Wsparcia, odbędą się szkolenia dla pracowników systemu wsparcia rodziny.
Zaplanowaliśmy rozpoczęcie działań projektowych od 01.07.2024r.