Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2019

czas trwania: 01-06-2019 do 30-06-2022

Cel główny: Poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania gospodarstw domowych min. 40 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt  zakłada kompleksową i indywidualną  formę wsparcia dla 40 rodzin z terenu Powiatu Goleniowskiego osoby:40 dorosłych i 60 dzieci w wieku 6-18 lat, objętych wsparciem w ramach 3 Placówek Wsparcia Dziennego, w tym: 10 dzieci z pieczy zastępczej, min.3 dzieci ON.

Zadania realizowane w projekcie: wsparcie rodzin przez pedagoga rodzinnego pełniącego rolę wsparcia prewencyjnego i doradczego/ poradniczego wobec zagrożenia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i wsparcia powrotu dzieci z pieczy do domu. 

Zadania w projekcie: 

1. Dostosowanie obiektu w Nowogardzie i jego doposażenie do pełnienia funkcji PWD pod nazwą "Czwarte Piętro" 

2. Dostosowanie i doposażenie placówek w Gminie Osina do pełnienia funkcji PWD 

3. Bieżące funkcjonowanie 3 PWD w terminie 1.09.2019- 30.06.2022 r. Lider przy wsparciu Partnerów.

Placówki Wsparcia Dziennego będą funkcjonowały zgodnie  z ust. o rodzinie i syst. pieczy zastęp. z 2011r., w godz.16 -19 w dni powszednie oraz w razie potrzeb również w soboty oraz w dni wolne od szkoły.

Do obsługi PWD zostanie zatrudniony następujący personel:

Osina: wychowawca i pedagog 

Węgorza: wychowawca i pedagog

Nowogard: wychowawca i pedagog

W ramach funkcjonowania PWD zostaną zorganizowane wyjazdy edukacyjne rodziców z dziećmi

4. Wsparcie dodatkowe dedykowane rodzicom w 3 PWD w terminie od 1.09.2019 do 30.06.2022 r. Lider przy wsparciu Partnerów.

Dla rodzin objętych  wsparciem zostanie stworzona możliwość udziału w formach wsparcia w 3 PWD:

1) WARSZTATY/ SPOTKANIA dla rodziców.

2) INDYWIDUALNE PORADNICTWO

5. Wsparcie dodatkowe dedykowane dzieciom i młodzieży w PWD w terminie od 1.09.2019 do 30.06.2022 r.Lider przy wsparciu Partnerów

zajęcia  socjoterapeutyczne

wsparcie psychologiczne