Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Rekrutacja do projektu Brawo TY

plakat brawo tyOsoby zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy o zgłoszenie się do biura projektu Nowogard, ul. Boh Warszawy 34/4,

lub skontaktowanie się ze specjalistą ds. rekrutacji:  tel. 607 315 490, e-mail: awis@awis.oeg.pl ,

lub pobranie formularza zgłoszeniowego i ośwaidczenia i dosarczenie do biura projektu. 

DO POBRANIA: 

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie

Projekt adresowany jest do 60 os.(14K) młodych w wieku 18-29 lat, z terenu pow. goleniow. (OW), woj.zach-pom(wzp) (zg.z KC), kategorii NEET: znaj.się w trud.sytuacji na r.pracy; 50 os.biernych zawodowo oraz 10 os. pracujących ( zatr.w ramach umów cyw-prawnych, kt. m-czne zarobki nie przekraczają wysok. min. wynagrodzenia/ zatr. w oparciu o stos. cywilnoprawny regulowany jest ust. z dnia 23.04.1964 r. - KC- Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn.(ubodzy pracujący lub zatrudnieni na umowy krótkoterminowe). 

Wszytskie osoby z grupy docelowej opuściły(do 2 lat po opuszczeniu): pieczę zastępczą lub młodzieżowe ośrodki wych. i młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub specjalne, ośrodki szkolno-wych. i specjalne ośrodki wychowawcze lub zakład karny lub areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich lub zakończyły naukę w szkole specjalnej. Wśród nich będzie15 os. ON.(25 % GD-KRYT.PREM) (12 w st, lekkim ,3 umiarkow.)

Czytaj więcej o: Rekrutacja do projektu Brawo TY

Spotkane robocze dot. Placówki Wsparcia Dziennego w Osinie

"Najlepszy jest ten moment, kiedy kończysz, a młodzi ludzie, którzy mogliby teraz siedzieć w domu pytają - kiedy możemy znowu przyjść.

 Wtedy wiesz, że to co robicie ma ogromny sens" Takimi słowami podsumowała dzisiejsze spotkanie w Osinie pedagog i animatorka Anna.

Dzisiejsze spotkanie z rodzicami i dziećmi to znak, że nieśmiało startujemy z Placówkami Wsparcia Dziennego. Dziś Osina, jutro Węgorza, a w przyszłym tygodniu Nowogard.
Do zobaczenia

Czytaj więcej o: Spotkane robocze dot. Placówki Wsparcia Dziennego w Osinie

Oferta pracy - Doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS zatrudni Doradcę Zawodowego

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie, mile widziana specjalność z doradztwa zawodowego, lub studia podyplomowe z doradztwa zawodowego,

- min 2 lata doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy,

- biegła obsługa komputera i oprogramowania biurowego,

- umiejętność tworzenia Indywidualnych Planów Działania,

- umiejętność stosowania narzędzi do badania predyspozycji zawodowych, 

- bardzo dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- bardzo dobra znajomość lokalnego rynku pracy,

- prawo jazdy i własny samochód,

 

Czytaj więcej o: Oferta pracy - Doradca zawodowy

Spotkanie dla rodziców i uczestników placówek w Osinie, Węgorzach i w Nowogardzie

plakat PWDZapraszamy dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych na spotkania inauguracyjne Placówek Wsparcia Dziennego. 

13.11.2019r., (środa) godz. 16.00 Osina - świetlica wiejska

14.11.2019r. (czwartek) godz. 16.00 Węgorza - świetlica wiejska

 

22.11.2019r. (piątek) godz. 10.00 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie

 

Czytaj więcej o: Spotkanie dla rodziców i uczestników placówek w Osinie, Węgorzach i w Nowogardzie

Zapytanie ofertowe 2PWD2019

                                                                                                                                                                                Nowogard, dn. 05.11.2019r.

/

 

Zapytanie ofertowe nr 2/PWD/2019

na wykonanie zamówienia na

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 

w ramach środków przyznanych na realizację projektu

"Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00

Podstawa prawna: Zamówienie od 20 tys. złotych netto do 50 tys. złotych netto udzielane jest na podstawie rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe 2PWD2019

Harmonogram wsparcia Listopad 2019r.

logotypy

 W dniach 02.11.2019 do 13.11.2019r. odbywać się będzie szkolenie pn. Magazynier z uprawnieniami opretarora Wózków widłowych zakończone egzamijnem UDT.

Szkolenie odbywać się będzie w Nowogardzie ul. 3 maja 44 - część teoretyczna.  Goleniowskie Park Przemysłowy - Łozienica Goleniów plac SHENKER, RHENUS. - praktyka, teoria, egzamin UDT.  

02.11.2019r od godziny 8.00

04.11.2019r od godziny 8.00

05.11.2019r od godziny 8.00

06.11.2019r od godziny 8.00

07.11.2019r od godziny 8.00

08.11.2019r. od godziny 14.00 

09.11.2019r od godziny 8.00

10.11.2019r. od godziny 8.00  

12.11.2019r. od godziny 8.00  

13.11.2019r. od godziny 8.00  

Informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w projekce mogą zgłaszać się do biura znajdującego się w Nowogardzie przy ul Boh. Warszawy 34/4, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wszystkie dokumenty rekruracyjne dostępne są w biurze, oraz na stronie internetowej. Każdy kandydat/ kandydatka do projektu uzyska wsparcie pracownika stowarzyszenia AWIS w prawidłowym wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych. 

W godzinach oracy biura dyżur pełnią: 

1. Doradca zawodowy - wsparcie w zakresie przygotowanie Indywidualnego Planu Działania

2. Pośrednik pracy  - pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy

3. Psycholog - wsparcie w zakresie motywacji i przełamywania barier 

Osoby niepełnosprawne po uprzadnim zgłoszeniu będą objęte wsparciem asystenta.  

 

 

Czytaj więcej o: Harmonogram wsparcia Listopad 2019r.