Oferty pracy dla trenerów i asystentów osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2019

W związku z przygotowywaniem oferty na świadczenie usług trenerskich i asystenckich dla osób niepełnosprawnych zapraszamy do współpracy:

  • 6 trenerów spełniających poniższe wymagania tj.: legitymujących się:

a) wykształceniem pedagogicznym lub posiadających certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia/wsparcia  dla osób z niepełnosprawnością  intelektualną, oraz

b) doświadczeniem zawodowym umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia, które nie jest krótsze niż 2 lata.

  • 6 asystentów osoby niepełnosprawnej spełniających poniższe wymagania tj.: legitymujących się:

a) wykształceniem wyższym pedagogicznym lub posiadających certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz

b) doświadczeniem zawodowym umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia, które nie jest    krótsze niż 2 lata.

CV, skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty), oraz doświadczenie (kopie świadectw pracy, zaświadczenia od pracodawcy, kopie umów), prosimy przesyłać na adres:

e-mail: awis@awis.org.pl