PIT za staż lub szkolenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2019

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Stypendia szkoleniowe i stażowe wypłacane osobom bezrobotnym z EFS są zwolnione z PIT.
Uczestnicy projektu Nowe Możliwości nie otrzymają PIT'ów, za stypendium szkoleniowe lub stażowe pobrane w 2018r.

Obecnie środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT.

Dzieje się tak dlatego, że ustawa o finansach publicznych zdefiniowała pojęcie środków europejskich, do których zaliczane są m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (art. 2 pkt 5 w zw. art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). 

A do takich niewątpliwie zalicza się Europejski Fundusz Społeczny, z którego środków finansowane są poszczególne programy operacyjne, m.in. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane są m.in. poddziałania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych.